Начало

Кратка история

През 1911 г., по време на великденските празници, се устройва изложба на пловдивските художници Симеон Велков, Григор Савов и Атанас Овчаров. Тя преминава с успех и насърчава Григор Савов да организира нова изложба през 1912 г., в която са поканени всички художници от Южна България. Този първи куратор издига идеята за създаване на Дружество на художниците с център Пловдив. В изложбата участват 16 автори, които стават и основатели на дружеството. В Дружеството участват основните фигури в българското изобразително изкуство по това време, като Христо Станчев, Сирак Скитник, Николай Райнов, Давид Перец, Даниел Дечев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Владимир Рилски, Борис Ангелушев и др.През 50-те години Дружеството на пловдивските художници се включва в Съюза на българските художници. Характерен възход е отбелязан в началото на 60-те години с идването на цяло поколение творци с национално значение: Иван Кирков, Колю Витковски, Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов, Енчо Пиронков, Христо Стефанов.

Дружеството днес

Дружеството на пловдивските художници , основано през 1990 г. , е сдружение с идеална и нестопанска цел. Една от основните му задачи е да популяризира творчеството на своите членове.Дружеството е приемник на Групата на пловдивските художници - СБХ и понастоящем обединява над 400 творци на регионален принцип .Членовете на Дружеството работят в областта на различните визуални изкуства: живопис , графика , скулптура , приложни изкуства , алтернативни форми , кураторски проекти.Дружеството на пловдивските художници е най-голямото творческо сдружение в Пловдив и най-голямото извънстолично творческо сдружение на художници . То се помещава в сграда на ул. "Гладстон" 32.
Дружеството осъществява редица прояви , като основно място заемат изложбите: общи , групови , гостуващи и самостоятелни. Дружеството осъществява контакти както с подобни структури в страната , така и с такива извън страната .
Дружеството е отворено към взаимна размяна на изложби и творци , към правене на съвместни прояви с други творчески обединения.От години Дружеството осъществява няколко значими прояви , между които:
-Международен пленер по живопис , чийто цел е осъществяването на контакти на художници от България и чужбина и създаване на живописни творби .
-Международен литографски пленер , чийто цел е да насърчава съвременните творчески търсения в областта на графиката , както и да разшири кръга на използваните графични техники .
-Симпозиум по скулптура, чийто основна цел е насищането на парковите пространства в Пловдив с подходяща пластика , която да естетизира парковата среда .
-Международен симпозиум "Арт колаж - Пловдив" , който има за цел да допринесе за развитието на колажа и за утвърждаването му като отделен жанр в изкуството . Симпозиумът включва теоретична конференция и изложба .
-Периодични издания на изложба " Южнобългарски художници" .


Устав на Дружество на пловдивските художници.